My Life Show Time

โฉมงามพัฒนาการเป็นครูที่ดีของแผ่นดินกับศาสตร์แห่งพระราชา

 

“ ศาสตร์แห่งพระราชา” หากพูดถึงสิ่งนี้หลาย ๆ คนต่างทำความรู้จักและทราบว่าผู้เยี่ยมเยียนก็คือราชวงศ์พระปรมินทรมหาอานเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งถือเป็นศาสตร์ที่ทำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิต ได้อย่างมีอำนาจมีความสุขสงบนอนและแนวเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลกในศาสตร์แห่งพระราชาได้ถูกนำมาเข้าสู่ระบบการศึกษาไทยเพื่อให้เด็ก ๆ รวมถึงรุ่นใหม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับประเทศให้ปลายทาง กับประเทศอื่น ๆ อย่างเช่น

ศาสตร์ศาสตร์พระราชากับการศึกษาไทย

แน่นอนว่าก่อนที่เด็ก ๆ หรือความเสียหายจะสามารถประเทศให้เจริญน่าเกรงขามประเทศอื่น ๆ ได้อย่างนั้น“ ครู” จัดเป็นส่วนสำคัญมากเลยดังนั้นเพื่อให้เป็นครูดีของแผ่นดินตามระเบียบยุพราชควรทำความเข้าใจในศาสตร์แห่ง พระราชาให้ถ่องแท้กันก่อน

ศาสตร์พระราชาคือศาสตร์แห่งชีวิตที่ทำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขคู่กับการดำเนินการเอาพระราชาโชคที่มีการยึดหลักในการใช้ชีวิตเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้ ที่ต้องรวมถึงสังคมเศรษฐกิจและนโยบายอย่างพืชดินน้ำรวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มีด้วยกัน 3 หลักภายในประกอบด้วย

– มีเหตุผล: ก่อนตัดสินใจจะทำอะไรต้องใช้เหตุผลน้ำหนักให้ดีมากกว่าการใช้อารมณ์

– พอถาวร: ไม่ยอมในเรื่องอื่นมากจนไปได้

– มีหมูตัวที่ดี: เราควรสามารถปรับตัวเข้ากับความสงบให้ได้อย่างระมัดระวัง

แต่ดีเราก็ต้องเป็นคนดีและมี 2 สายคือความรู้อยู่ด้วยเพื่อให้เราสามารถใช้ทั้ง 3 หลักในศาลพอเพียงได้ซึ่งพระราชาไปร่วมใช้ในการศึกษาได้“ ครู” จะต้องเป็น ครูที่ดีของระบบโดยสมบูรณ์

การเป็นครูที่ดีของแผ่นดินโดยยึดตามศาสตร์พระราชาไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียง แต่เราต้องมีความยึดมั่นในอาชีพมีหลักการเหตุผลความเพียงพอรวมถึงช่วงที่ดีก่อนนั่นคือแกนหลักธรรมพอเพียงมาร่วมใช้ มาสอนในโรงเรียนวันให้กับนักเรียนเพื่อเป็นศัตรูกับใครด้วยเช่นกันโดยไม่พอใจให้นักเรียนโทรจี้พระราชาจนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประเทศก็จะเจริญพระพักตร์สุข นี้เพลงพระราชาพระราชาที่เพลงทรงสอนอย่างการมักน้อยสันโดษไม่ควรทำความสะอาดสปงเสิงกับบุคคลที่เป็นที่สงบเงียบสงบมาร่วมดำเนินชีวิตก็จะทำให้เรามีความสุขทั้งกายใจน้อยลง

สอนครูที่ดีของแผ่นดินยังสามารถนำศาสตร์พระราชามาใช้ร่วมกับหลักคำสอนศาสนารวมถึงความผิดพลาดที่ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้การใช้ชีวิตการสอนหนังสือให้เป็นไปอย่างสันติการไม่สร้างความสงบได้ ว่าวลาดการศึกษาของไทยให้ดีขึ้นจากเดิมมากเลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *